Page 1 of 1

Academy survey

👋 Awesome! You have gotten to know more about building your own brand and the world of social media from an athlete's point of view! This is where the journey begins, that's the journey we want to develop for you, and we're asking you to answer the survey below. Let's go! 👋 Upeeta! Olet päässyt tutustumaan tarkemmin oman brändin rakentamiseen ja somepelin maailmaan urheilijan näkökulmasta! Tästä se matka alkaa, sitä matkaa haluamme kehittää sinulle ja pyydämmekin sinulta vastauksia alla olevaan kyselyyn. Let´s go!
Answer these with a thought. Vastaa näihin ajatuksella.

On a scale of 1-5, how well do you feel you know how to build your personal brand?

(1= not at all, 5= very well)


Asteikolla 1–5, kuinka hyvin koet osaavasi rakentaa omaa henkilöbrändiäsi?

(1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)
On a scale of 1-5, how well do you feel you know how to build your personal brand?(1= not at all, 5= very well)Asteikolla 1–5, kuinka hyvin koet osaavasi rakentaa omaa henkilöbrändiäsi?

On a scale of 1-5, how well do you understand the meaning of social media in building an athlete´s brand?

(1= not at all, 5= very well)


Asteikolla 1–5, kuinka hyvin ymmärrät sosiaalisen median merkityksen urheilijan brändin rakentamisessa?

(1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)
On a scale of 1-5, how well do you understand the meaning of social media in building an athlete´s brand?(1= not at all, 5= very well)Asteikolla 1–5, kuinka hyvin ymmärrät sosiaalisen median merkityksen urheilijan brändin rakentamisessa?

On a scale of 1-5, how well do you know how commercial collaborations are done on social media? 

(1= not at all, 5= very well)

Asteikolla 1–5, kuinka hyvin tiedät, miten kaupallisia yhteistöitä tehdään sosiaalisessa mediassa? (1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)

On a scale of 1-5, how well do you know how commercial collaborations are done on social media? (1= not at all, 5= very well) Asteikolla 1–5, kuinka hyvin tiedät, miten kaupallisia yhteistöitä tehdään sosiaalisessa mediassa? (1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)

On a scale of 1-5, how well do you understand social media analytics?

(1= not at all, 5= very well)


Asteikolla 1–5, kuinka hyvin ymmärrät sosiaalisen median analytiikkaa?

(1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)
On a scale of 1-5, how well do you understand social media analytics?(1= not at all, 5= very well)Asteikolla 1–5, kuinka hyvin ymmärrät sosiaalisen median analytiikkaa?

What is your most important goal in social media for the next three months?

E.g. diversifying your own brand, increasing the number of followers, increasing commitment, doing commercial collaborations…

E.g. publishing at least twice a week, updating the social media bio, making content about things other than sports as well, monitoring the analytics every week…Mikä on tärkein tavoitteesi sosiaalisessa mediassa seuraavan kolmen kuukauden ajalle?

Esim. oman brändin monipuolistaminen, seuraajamäärän kasvattaminen, sitoutumisen kasvattaminen, kaupallisten yhteistöiden tekeminen…

Esim. julkaiseminen vähintään kaksi kertaa viikossa, sometilin bion päivittäminen, sisältöjen tekeminen myös muusta kuin urheilusta, seuraan analytiikkaa viikoittain…

How would you rate the 10 Academy?

(1= strongly disagree, 5= strongly agree)


Miten arvioisit 10 Academya?

(1=en lainkaan hyvin, 5=erittäin hyvin)

The contents were useful Sisällöt ovat hyödyllisiä

The contents were useful Sisällöt ovat hyödyllisiä

The contents were diverse Sisällöt ovat monipuolisia

The contents were diverse Sisällöt ovat monipuolisia

The contents were easy to understand Sisällöt olivat helppotajuisia

The contents were easy to understand Sisällöt olivat helppotajuisia

The course platform was easy to use Kurssialustaa oli helppo käyttää

The course platform was easy to use Kurssialustaa oli helppo käyttää

I learned new things Opin uusia asioita

I learned new things Opin uusia asioita

I got ideas for developing my own social media

Sain ideoita oman somen kehittämiseen

I got ideas for developing my own social mediaSain ideoita oman somen kehittämiseen

I would recommend taking the course to other athletes
Suosittelisin kurssin käymistä urheilijakavereilleni

I would recommend taking the course to other athletesSuosittelisin kurssin käymistä urheilijakavereilleni

What did you learn during the course? Mitä opit kurssin aikana?


What things would you like to learn next? Mistä asioista haluaisit oppia seuraavaksi?


What are your favorite ways to learn new things? (1= not at all preferred, 5= very preferred)

Mitkä tavat ovat sinulle mieluisia oppia uusia asioita?

(1= ei lainkaan mieluinen, 5= erittäin mieluinen)

Texts/Tekstit

Texts/Tekstit

Videos/Videot

Videos/Videot

Concrete tasks/Konkreettiset tehtävät

Concrete tasks/Konkreettiset tehtävät

Live webinars/Livewebinaarit

Live webinars/Livewebinaarit

Is there something else you want to say? All feedback is welcome!


Haluatko vielä sanoa jotain? Kaikki palaute on tervetullutta!